Vid frågor ring: 08-81 04 90
Rotavdrag  
 

Nu är det beslutat om stöd för att byta ut direktverkande elvärme och oljeuppvärmning i småhus!

Regeringen presenterade i budgetpropositionen för 2006 förslag om att införa två nya konverteringsstöd till bostadsägare av småhus med oljeuppvärmning eller direktverkande elvärme. Syftet med stöden är att stimulera användningen av förnybara energikällor, fjärrvärme eller individuell uppvärmning från biobränsle, värmepump och solvärme. Förslaget har nu beslutats i riksdagen. Utifrån det har regeringen tagit beslut om närmare regler i två förordningar.